Sản phẩm

Bosunamin

Bosunamin

Sản phẩm chứa 16 axit amin tự nhiên được thủy phân từ máu ngựa (hay Đạm thủy phân từ máu ngựa): An toàn, dễ hấp thu đã được chứng minh hiệu quả sử dụng tại các bệnh viện: Tăng cường sức khỏe, bổ sung dinh dưỡng, tăng sức đề kháng,… Là kết quả của các đề tài nghiên cứu khoa học do BS Phan Ngọc Minh

Xem thêm

Bosunamin

Bosunamin Kids

Bosunamin Kids

Sản phẩm chứa 16 axit amin tự nhiên được thủy phân từ máu ngựa (hay Đạm thủy phân từ máu ngựa): An toàn, dễ hấp thu đã được chứng minh hiệu quả sử dụng tại các bệnh viện: Tăng cường sức khỏe, bổ sung dinh dưỡng, tăng sức đề kháng,… Là kết quả của các đề tài nghiên cứu khoa học do BS Phan Ngọc Minh - nguyên chỉ huy trưởng trung tâm nghiên cứu và sản xuất thuốc - Học viện Quân y đã được hội đồng khoa học nghiệm thu và chứng nhận.

Xem thêm

Bosunamin Kids

sản phẩm tiêu biểu